Home » Ráng Chiều Rooftop Phú Nhuận

Thẻ: Ráng Chiều Rooftop Phú Nhuận

Ráng Chiều Rooftop

“Em thì khó chiều, thôi thì anh Ráng Chiều” Không khí tết đã ngập tràn quán nhỏ và nồng nàn từ trong mùi hương rồi nè. Đón hoàng hôn cho đến khi lên đèn lung linh, tối tối lên hóng […]