Home » Khi Ta còn thở - Cà phê & Tarot

Thẻ: Khi Ta còn thở – Cà phê & Tarot

Khi Ta còn thở - Cà phê & Tarot

Khi Ta còn thở – Cà phê & Tarot

Khi Ta Còn Thở – quán cà phê xem Tarot “nổi da gà” ẩn mình trong góc Sài Gòn cũ Trộm vía chị chủ quán cà phê này nói về quá khứ mà mình giật mình. Chắc do hợp năng […]