Home » Quán Young tea Gò vấp

Thẻ: Quán Young tea Gò vấp

Young tea & coffee

Young tea & coffee

Hôm nay checkin thử chi nhánh của Young Tea & Coffee bên Gò Vấp, thiệt sự là đứng góc nào cầm máy lên cũng có ảnh đẹp Bà nào còn phân vân ko bik chụp Tết ở đâu thì vác […]