Home » Quán Secret Bar

Thẻ: Quán Secret Bar

Quan-3-Secret-Bar

Quán 3 – Secret Bar

MỘT QUÁN SECRET BAR ÍT NGƯỜI BIẾT Một quán bar mà nằm sâu trong con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, nằm sâu trong toà nhà nữa nên đi ngang khó lòng mà biết được. Quán : Mình rất thích […]