Home » Quán Ráng Chiều Rooftop

Thẻ: Quán Ráng Chiều Rooftop

Ráng Chiều Rooftop

“Em thì khó chiều, thôi thì anh Ráng Chiều” Không khí tết đã ngập tràn quán nhỏ và nồng nàn từ trong mùi hương rồi nè. Đón hoàng hôn cho đến khi lên đèn lung linh, tối tối lên hóng […]