Home » O'hara Coffee Nguyễn Thị Thập

Thẻ: O'hara Coffee Nguyễn Thị Thập

O’hara Coffee

O’hara Coffee một Châu âu cổ kính giữa lòng Sài Gòn. Tọa lạc ở Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh, mình chạy qua đường này suốt mà giờ mới vô tình bắt gặp và ghé vào quán xem thử. […]