Home » Cà phê Zeraffe Coffee

Thẻ: Cà phê Zeraffe Coffee

Zeraffe Coffee

Zeraffe Coffee

Những ngày người ta cần lắm sự bình yên. Những ngày Zeraffe Coffee có nhiều lắm sự bình yên. Zeraffe có 3 món cafe pha phin: Lonely Coffee, Ex’s Coffee, In Love Coffee. Thực ra nghĩ nghĩ tầm 5 giây, […]