Home » Quán Đá Bào ở quận 1

Thẻ: Quán Đá Bào ở quận 1

Dabao concept

Cuối cùng tiệm cũng đã sửa xong. Dabao Concept mời bạn ghé chơi ở lầu 3 số 145 Nguyễn Trãi, quận một. Lần này chúng mình chọn cho tiệm một tông màu trầm hơn, để bạn có những khoảng thời […]