Home » Chính sách

Chính sách

1. Nội dung bài viết

Hãy chắc rằng nội dung bạn đăng trên trang website: https://reviewcactiemcaphesaigon.com là nội dung chích xác và phải chịu trách nhiệm về nội dung của bạn về mặt bản quyền nếu có hình ảnh hoặc nội dung của bên thứ 3.

2. Hình ảnh

Hình ảnh tải lên của bạn đảm bảo không vi phạm thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam. Sẽ được chia sẻ và được tải xuống để sử dụng mục đích truyền thông khác không thương mại và không phạm pháp.

Hình ảnh không quá 2MB, để đảm bảo bài viết của bạn được load nhanh không làm người đọc phải chờ.

3. Đăng bài viết

Để bài viết của bạn được duyệt hãy tuân thủ các yêu cầu sau:

Tên bài viết: Là tên quán(tiệm) cà phê, trà

Hình ảnh không quá nhiều: Tối thiểu 1 và tối đa 12

Hashtag: cách nhau bởi dấu phẩy, tối thiểu: 1 hashtag “#tên_quán”, và 1 hashtag “#reviewcactiemcaphesaigon“.